Termeni si Conditii

  • Acasa
  • Termeni si Conditii

Acest site este proprietatea Smart Insurance Broker S.R.L. Utilizarea site-ului www.probroker.ro (inclusiv vizitarea acestuia, înregistrarea, folosirea serviciilor oferite de Smart Insurance Broker S.R.L și/sau de partenerii săi prin intermediul site-ului www.probroker.ro ) implică acceptarea în totalitate și necondiționată a termenilor și condițiilor prezentate mai jos.


În cuprinsul acestor Termeni și condiții, prin următorii termeni folosiți se va înțelege:


1. Termeni folositi

Intreg conținutul ce poate fi accesat la adresa de internet www.probroker.ro, incluzând dar fără a se limita la totalitatea paginilor generate de browser-ul de internet, a folderelor și a fisierelor (inclusiv text, imagini, scripturi) existente la adresa respectivă.


“Site” - întreg conținutul ce poate fi accesat la adresa de internet www.probroker.ro, incluzând dar fără a se limita la totalitatea paginilor generate de browser-ul de internet, a folderelor și a fisierelor (inclusiv text, imagini, scripturi) existente la adresa respectivă.


“Utilizator” - orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul www.probroker.ro


“Vânzător” – Smart Insurance Broker  cu sediul pe strada Principala,NR.131, judet Dambovita, înregistrată la Registrul Comerțului, sub nr. J15/520/2012, cod unic de înregistare 32155135, ce se supune  normelor in vigoare ce legifereaza  prelucrarea  de date cu caracter personal, sau orice partener Smart Insurance Broker S.R.L care promovează/ vinde bunuri sau servicii prin intermediul site-ului www.probroker.ro


“Cumpărător” - persoană fizică, juridică sau orice entitate juridică care efectuează o comandă prin intermediul site-ului www.probroker.ro.


“Comandă” – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător, prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului, intenția sa de a achiziționa bunuri și servicii de pe site.


“Specificații” – toate descrierile și detaliile care țin de bunurile și serviciile, așa cum sunt acestea precizate în comandă sau pe site.


“Cont” – secțiunea din site protejata printr-o adresa de e-mail și o parolă care permite cumpăratorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client/cumpărător.


“Parolă” - un șir de caractere folosit pentru identificarea utilizatorului, stabilit de utilizator în scopul obținerii accesului autorizat la serviciile de pe site.


“Înregistrare” – acțiunea realizată de utilizator în cadrul căreia, pe baza unui set de informații introduse de utilizator (nume, prenume, email, parolă), i se va crea un cont pe www.probroker.ro, ceea ce îi va permite achiziția de asigurări online.


“Autentificare” - identificarea pe pagina www.probroker.ro a utilizatorului respectiv, prin introducerea adresei de email și a parolei, folosite la crearea contului, în momentul în care și l-a creat personal.


“Campanie” – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de bunuri și/sau servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către vânzător.


“Contract la distanță” - contractul de furnizare de servicii financiare încheiat între prestatorul de servicii și asigurat, în cadrul unui sistem de vânzare la distanță sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de către prestatorul de servicii care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță.


“Calcul/Calculație” - calcularea estimativă a prețului asigurării pe baza datelor oferite de utilizator, fără a fi necesară autentificarea acestuia.


“Oferta” – documentul emis de Smart Insurance Broker S.R.L, în baza informațiilor necesare încheierii unui contract de asigurare, furnizate de utilizator, care conține informatiie prevazute de Norma 15/2015.


“Prestarea serviciilor pe cale electronică” - efectuarea serviciilor, care au loc prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuală a utilizatorului, fără prezența în același timp a părților.


2. Securitate

Site-ul www.probroker.ro, poate fi folosit doar de persoanele majore și care au capacitatea de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligațiile, săvârșind personal acte juridice. Folosirea site-ului este posibilă dacă browserul de internet al utilizatorului are activat Javascript și Cookies.


Transferul datelor personale, precum și procesul de autentificare, dacă sunt utilizate, au loc cu ajutorul protocolului de securitate HTTPS care implementează criptarea datelor transmise cu standardul TLS - 2048 biti.


Accesul utilizatorilor la conturile create este protejat printr-o adresă de mail și o parolă.


Smart Insurance Broker S.R.L depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor trimise prin folosirea protocolului de securitate numit mai sus. Cu toate acestea, securitatea datelor transferate nu poate fi garantată.


De aceea, www.probroker.ro, deși a implementat măsuri rezonabile de securizare a datelor personale, nu poate garanta securitatea absolută a acestora. www.probroker.ro nu poate garanta ca informația pe care utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciile oferite prin intermediul site-ului este la adăpostul infracțiunilor cibernetice. Pe durata transmiterii informației prin Internet, terțe persoane ar putea să o intercepteze. Smart Insurance Broker  își declină orice responsabilitate pentru eventualele prejudicii aduse utilizatorilor sau terților prin folosirea neautorizată a informațiilor de pe site.


Ca utilizator, ai obligația de a păstra Parola într-un loc sigur, fără posibilitatea de a fi folosită de persoane neautorizate. Smart Insurance Broker  nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de transmiterea de către Utilizator a parolei și a adresei de mail către terțe persoane. Ești integral responsabil de informațiile transmise, folosind emailul și parola aferentă.


Totodata, ai posibilitatea de a încheia în orice moment utilizarea serviciilor furnizate de www.probroker.ro pe cale electronică.


3. Drepturile de autor

Drepturile de autor asupra întregului conținut al site-ului aparțin Smart Insurance Broker S.R.L. Copierea sau reproducerea acestuia fără acordul scris al Smart Insurance Broker S.R.L este strict interzisă și este supusă sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 8/1996.


În cazul în care în cuprinsul site-ului www.probroker.rosunt efectuate referiri către un conținut extern, drepturile de autor aparțin persoanei sau persoanelor indicate în respectivul conținut, conform legii aplicabile.


Denumirea și logo-ul Smart Insurance Broker S.R.L, precum și serviciile oferite prin intermediul site-ului, sunt mărci înregistate ale Smart Insurance Broker S.R.L și/sau, după caz, ale companiilor partenere.Folosirea acestora fără acordul expres al titularului contravine legii și constituie infracțiune potrivit Legii nr. 84/1998.


Eventuala încălcare a drepturilor de autor va fi sesizată folosind adresa office @probroker.ro

4. Date cu caracter personal

Accesând acest site, îți exprimi acordul că www.probroker.ro își rezervă dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în cadrul paginii "Prelucrarea datelor cu caracter personal" a site-ului.


5. Forța majoră și litigiile

www.probroker.ro nu este responsabil pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în prezentele condiții și termeni de utilizare a site-ului ca rezultat al unei cauze aflate în afara controlului său, cum ar fi cazul fortuit sau forța majoră, ori situațiile în care o terță parte nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile și aceasta afectează modul în care sunt oferite serviciile prin intermediul site-ului www.probroker.ro


Prin accesarea acestui site, accepți ca acest contract care reglementează condițiile de utilizare a site-ului și orice litigiu legat de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile române, iar tu, în calitate de utilizator, admiți să te supui jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României.


6. Limitarea răspunderii Smart Insurance Broker S.R.L

Smart Insurance Broker S.R.L nu oferă nicio garanție că:


serviciul va fi furnizat neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori; orice eventuală eroare de programare va fi imediat corectată;

serviciul sau server-ul pe care este găzduit site-ul este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor, deși Smart Insurance Broker S.R.L va face eforturile necesare pentru a asigura siguranța conținutului site-ului.

Smart Insurance Broker S.R.L nu va fi ținut responsabil de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesezi site-ul sau de eventuale pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea de pe site a oricăror materiale, orice material descărcat de pe site fiind folosit pe riscul tău propriu.


În nicio împrejurare Smart Insurance Broker S.R.L nu poate fi ținut responsabil pentru acțiunile pe care utilizatorul le întreprinde pe baza informațiilor sau a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului www.probroker.ro


Utilizatorul ia act de faptul că:


toate informațiile prezentate despre ofertele partenerilor sau ale altor terți sunt introduse în cadrul site-ului direct de către aceștia sau sunt preluate din documente publice ale acestora.

niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă sau cerere de cumpărare sau vânzare a vreunui instrument financiar. În special, prețurile, valori ale dobânzilor sau evaluările prezentate pe acest site sunt doar orientative si nu constituie o ofertă a companiei Smart Insurance Broker S.R.L sau a unui terț de a cumpăra sau a vinde vreun instrument financiar la acel preț. Deși s-au luat măsuri pentru a ne asigura că informațiile prezentate pe site sunt corecte în momentul publicării, Smart Insurance Broker S.R.L (sau orice terț care este prezent pe acest site) nu poate fi tinut responsabil pentru claritatea sau gradul de completare ale acestora.

materialele de pe acest site pot fi modificate fără avertizari prealabile. Oricare dintre partenerii Smart Insurance Broker S.R.L poate aduce modificări ofertelor sale și este posibil să existe un anumit decalaj de timp intre data efectuarii acestor modificari de catre terti si data operarii lor in cadrul site-ului www.probroker.ro

7. Drepturile utilizatorului

Utilizatorul are dreptul:


de a avea acces gratuit la site-ul www.probroker.ro;

de a fi informat asupra tuturor detaliilor pe care le solicita referitoare la serviciile oferite de Smart Insurance Broker S.R.L prin intermediul site-ului www.probroker.ro.

8. Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul va folosi site-ul numai în scopuri legale și în condiții de corectitudine. AStfel:


nu va modifica, transmite, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site;

nu va folosi serviciul oferit prin intermediul acestui site pentru a transmite sau a recepționa materiale care au un conținut ilegal, imoral, obscen, vulgar, defăimător sau amenințător;

• nu va desfășura activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de tipul "Denial of Service", precum și orice activitate care contravine politicilor general acceptate de acces la Internet.

Violarea sau tentative de violare a securității sistemelor sau rețelelor informatice intră sub incidența legii penale, orice încălcare a legii urmând a fi raportată de Smart Insurance Broker S.R.L autorităților competente și a fi sancționată conform legii.


În cazul în care utilizatorul încalcă (deliberat sau involuntar) termenii și condițiile de utilizare a acestui site, Smart Insurance Broker S.R.L va fi exonerat de răspundere cu privire la orice eventuală pretenție venită din partea unui utilizator sau unui terț, directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciilor oferite prin intermediul acestui site, răspunderea pentru prejudiciul creat aparținând exclusiv utilizatorului.


9. Conditii de plata

Contractul de asigurare va intra în vigoare la data stabilită de părți. Cu toate acestea, contractul de asigurare nu poate intra în vigoare înainte de data la care prima/prima rată din prima de asigurare este încasată de asigurator, ori din momentul confirmării plății de către organismul bancar (pentru plata online).


Utilizatorul va plăti prima de asigurare stabilită prin contractul de asigurare.


Prima de asigurare se plătește în RON.


Prima de asigurare nu este purtătoare de TVA.


Prima de asigurare reprezintă prețul final plătit de utilizator pentru a beneficia de contractul de asigurare.


Costurile legate de întreținerea site-ului www.probroker.rosi de expediere prin poștă a poliței/contractului de asigurare sunt în sarcina Smart Insurance Broker S.R.L.


10. Modalitatea de plată și livrare a primei de asigurare

Utilizatorul va selecta modalitatea de plată a primei de asigurare disponibilă pentru produsul/ contractul de asigurare ales. Modalitățile de plată pot diferi de la un produs la altul, putând exista polițe/contracte de asigurare a căror primă poate fi plătită doar prin una din modalitățile menționate mai jos; de asemenea, modalitatea de plată poate diferi în funcție de data de intrare în vigoare a asigurării alese de utilizator.


Utilizatorul va avea acces doar la modalitățile de plată disponibile în condițiile alese.


Utilizatorul poate alege următoarele forme de plata pentru asigurare:


Plata online cu cardul:

Pentru efectuarea plății online, Utilizatorul este direcționat pe pagina securizată de internet a procesatorului de plăți online, unde are loc autorizarea tranzacției.


După efectuarea plății, utilizatorul va trimite ordinul de plată (dovada plății) pe e-mail la office @probroker.ro 


Prin inițierea transferului bancar sunteți de acord ca noi să emitem polița în numele dumneavoastră ulterior verificării documentelor care confirmă plata.


Plata cu Ordin de Plată și livrarea poliței prin curier

Utilizatorul va completa formularele de cotații de preț și va alege ca modalitate de plată "Plata cu OP", urmând a fi contactat în maximum 12 ore pentru confirmarea datelor și pentru emiterea unui decont, în baza căruia se va efectua plata. Dupa efectuarea plății, utilizatorul va trimite ordinul de plata pe mail la office @probroker.ro


După confirmarea poliței, utilizatorul va primi polița scanată pe adresa de email, iar în termen de 24 de ore lucrătoare de la activarea poliței, va primi originalul prin curier, la adresa aleasă, oriunde pe teritoriul României.


În cazul neachitării sau neconfirmării achitării primei/a primei rate din primă, conform celor de mai sus, contractul de asigurare/polița nu se va încheia.


11. Condiții de garanție și politica de returnare/modificare a polițelor

Asiguratorii care au fost autorizați să practice anumite clase de asigurări își asumă răspunderea pentru toate polițele și pentru toate erorile sau omisiunile apărute la emiterea polițelor de asigurare fie direct, fie prin intermediarii în asigurări.


Se poate solicita returul/modificarea poliței de asigurare livrate doar în situația în care datele din polița livrată nu corespund cu cele introduse de client în formularul de comandă. Costurile de retur vor fi suportate de către Smart Insurance Broker S.R.L. 


12. Condiții de denunțare a contractului de asigurare

Utilizatorul poate denunța contractul de asigurare în cazurile și în condițiile prevăzute de contractul de asigurare respectiv.


Pentru RCA legea 132/2017, Art. 8 alin. (3) permite unui asigurat care se află in situația de a avea mai multe contracte de asigurare încheiate pentru același vehicul să păstreze primul contract RCA și să rezilieze pe celelalte care au data de intrare in vigoare mai mare decat primul iar acest drept poate fi exercitat o singură dată pe perioada unui an calendaristic.


Utilizatorul are dreptul de a denunța contractele de asigurare facultativă în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului/primirea poliței și a condițiilor contractuale, fără penalități și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denunțarea unilaterală a contractelor care au ca obiect asigurările de viață, dacă nu există evenimente asociate poliței de asigurare.


În privința asigurărilor obligatorii prin norme legale, denunțarea sau renunțarea utilizatorului (în calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar în condițiile specificate în actele normative care reglementează respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, dacă este cazul.


În cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule,se aplică reglementările specifice acestei asigurări.


Asigurarea obligatorie a locuinței nu poate fi denunțată/anulată, după plata primei de asigurare.


În cazul în care contractul de asigurare a început să își producă efectele în perioada de notificare, prima de asigurare va fi restituită pro rata și în măsura în care nu s-au produs evenimente asigurate și/sau nu există daune avizate în baza respectivului contract / poliță de asigurare.


În cazul în care s-au înregistrat daune înainte de renunțarea la contract prevăzută în prezentul Capitol, primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare nu se mai restituie.

Solicitarea renunțării la un contract se face prin trimiterea unui cereri de anulare prin intermediul emailului la adresa office @probroker.ro

Termenul de restituire a primelor de asigurare în cazul polițelor/contractelor de asigurare este de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării denunțării de către utilizator.


13. Modificarea termenilor și condițiilor

Smart Insurance Broker S.R.L poate modifica prezentele condiții la anumite intervale de timp. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința utilizatorului prin intermediul site-ului www.probroker.ro, fara a fi necesară vreo altă modalitate de notificare. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul dupa afișarea lor pe site.

Vizitarea în continuare a acestui site presupune ca ati citit și că sunteti în totalitate de acord cu termenii și condițiile de utilizare de mai sus