GDPR

Stimate client, conform Regulamentului European nr. 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal, denumit in continuare "Regulamentul", iti prezentam urmatoarele informatii:

 

1. Scop

Scopul pentru care prelucram date personale este pentru prestarea serviciilor de intermediere in asigurari (ofertare si emitere polite de asigurare, informare la scadente de plata sau reinnoiri, gestionarea contractelor de asigurare pe perioada derularii, asistenta in solutionarea daunelor, analiza nevoilor de asigurare si propunerea de solutii personalizate de asigurare) si reasigurari.

 

2. Temeiul juridic

Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal il poate reprezenta, dupa caz:

 • Contractul de asigurare/polita de asigurare la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate pentru a obtine o oferta de asigurare prin Smart Insurance Broker;
 • Consimtamantul persoanei vizate (date despre starea de sanatate / minori / activitati de marketing / profiling);
 • O obligatie legala a Smart Insurance Broker (de exemplu, informari cu privire la expirarea contractului RCA);
 • Interesul legitim al societatii pentru desfasurarea activitatii (de exemplu: derularea contractului de asigurare si asistenta pe durata acestuia, inclusiv la dauna, rezolvarea unor solicitari din partea clientilor).

 

3. Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru activitati de marketing, numai in cazul in care s-a exprimat acordul, pentru a primi informari prin e-mail, curier (posta) si/sau sms privind produsele sau serviciile pe care le ofera Smart Insurance Broker. Refuzul dumneavoastra de a exprima consimtamantul cu privire la acest tip de prelucrare nu va afecta negativ si se poate retrage in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii pana la momentul retragerii. Pentru a nu mai primi astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de dezabonare prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail office@probroker.ro.

 

Oferta de asigurare aleasa se va concretiza intr-o polita de asigurare la Asigurator, doar dupa ce se va accepta Informarea acestuia cu privire la Regulament. In cazul unei polite pentru care prelucram date despre starea de sanatate sau despre minori, aceasta se va emite doar dupa exprimarea consimtamantului solicitat de Asigurator.

 

4. Categoriile de date personale

Categoriile de date personale colectate si prelucrate constau in:

 • Date personale de identificare ale asiguratului, contractantului sau beneficiarilor ori altor parti interesate in contractul de asigurare (nume, prenume, adresa, CNP, email, numarul de telefon, datele bancare);
 • Informatii privind bunurile sau persoanele asigurabile sau istoricul de daune, dupa caz
 • Informatii cu privire la adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiilor on-line ale Smart Insurance Broker (pentru a ne imbunatati serviciile, cat si pentru asigurarea functionarii sistemelor IT).

 

5. Drepturi

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

 • dreptul de acces: presupune dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare a faptului ca Smart Insurance Broker prelucreaza sau nu date personale care te privesc si ce tip de date sunt prelucrate;
 • dreptul de rectificare sau de actualizare: presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care te privesc;
 • dreptul de stergere sau dreptul de a fi uitat: presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care te privesc, daca datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, daca au fost prelucrate ilegal sau consimtamantul tau a fost retras ori in alte cazuri prevazute in Regulament;
 • dreptul la opozitie: in orice moment, ai dreptul sa te opui prelucrarii datelor cu caracter personal din motive legate de situatia particulara in care te afli;
 • dreptul de a depune o plangere la noi sau la ANSPDCP;
 • dreptul de a te adresa justitiei;
 • dreptul de a fi notificat in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal, in cazul in care aceasta incalcare este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile tale;
 • dreptul de portabilitate: presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care ni le-ai furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in conditiile legii;
 • dreptul de a modifica sau retrage consimtamantul oricand printr-o cerere transmisa la datele de contact ale Smart Insurance Broker;
 • dreptul de restrictionare a prelucrarii: presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care te privesc.